YouTube

Jak można pomóc?

Tak wiele inicjatyw, tak wiele działania potrzebuje wsparcia.

Nieustannie poszukujemy:

  • wolontariuszy chcących zaangażować się w wychowawczą i edukacyjną działalność naszych placówek wychowawczych
  • instruktorów do przeprowadzenia przeróżnych warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz studentów
  • specjalistów chcących podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Poszukujemy też dobrodziejów i darczyńców, którzy wesprą nas finansowo (cały czas wyposażamy nasze placówki, a naszym dzieciom chcemy zapewnić najwyższą jakość działania). Potrzebne są meble, sprzęt komputerowy, wyposażenie kuchni, a także fundusze na wyżywienie oraz ukulturalnianie naszych wychowanków (wyjście do kina, teatru).

 

Jak  to zrobić?

  • poprzez przekazanie 1,5% na rzecz naszego Stowarzyszenia
  • poprzez przelew na konto (nr konta: 81 1240 3927 1111 0010 2803 4983)
  • poprzez regularną pomoc finansową (jeden dzień w naszej świetlicy i klubie to około 7zł/osobę -dlatego liczy się każda złotówka!)
  • poprzez darowizny rzeczowe (nasz e-mail: stowarzyszenie@razem.szczecin.pl lub tel. +48 507 974 117).

W zamian gwarantujemy szerokie uśmiechy naszych Wychowanków!