YouTube

Działania

Dział ds. społecznych

 • prowadzenie Świetlicy Środowiskowej "Promyczek"
 • prowadzenie Klubu Młodzieżowego "BAZA"
 • prowadzenie Centrum Wolontariatu
 • organizacja Tygodnia Wolontariatu

Dział ds. kulturalno - duszpasterskich

 • wspieranie działalności Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego "W Sercu" w Szczecinie
 • organizacja wydarzeń kulturalnych, m.in.  Zaduszek Akademickich, Imprez Szczecińskich Duszpasterwst oraz Festynu Rodzinnego
 • organizacja i prowadzenie kursów dla studentów

Dział ds. promocji

 • tworzenie oraz troska o wizerunek organizacji
 • utrzymywanie kontaktu z mediami
 • prowadzenie kampanii promocyjnych oraz kampanii 1%
 • dbałość o komunikację wewnętrzną w Stowarzyszeniu