YouTube

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem ze zbiórki publicznej.

Informuję, że podczas zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie pozwolenia Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 137/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku, która miała miejsce od dnia 12 kwietnia do 31 grudnia 2013 roku w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 22 1140 3297 1111 0010 5052 4331 nie uzyskano żadnych przychodów. 

 

Z poważaniem,

Mateusz Klimek
Przewodniczący Stowarzyszenia RAZEM